skip to Main Content
06-13 83 66 82 skincarebijmarjolein@hotmail.com

PRIVACYVERKLARING SKIN CARE BIJ MARJOLEIN

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Skin Care Bij Marjolein verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Skin Care Bij Marjolein of om een andere reden persoonsgegevens aan Skin Care Bij Marjolein verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Skin Care Bij Marjolein, Gageldijk 101 3566MH Utrecht, KVK 64080226. De salon is bereikbaar via skincarebijmarjolein@hotmail.com of telefonisch 06-13 83 66 82

2. Welke gegevens verwerkt Skin Care Bij Marjolein en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) voor – en na foto’s.

Skin Care Bij Marjolein verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Skin Care Bij Marjolein
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

E-mail berichtgeving:
Skin Care Bij Marjolein gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Skin Care Bij Marjolein verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Skin Care Bij Marjolein passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Skin Care Bij Marjolein gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Skin Care Bij Marjolein kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Skin Care Bij Marjolein zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Skin Care Bij Marjolein je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Skin Care Bij Marjolein via skincarebijmarjolein@hotmail.com of telefoonnummer 06-13 83 66 82

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Back To Top